หน้าแรก ตรายางด่วน นามบัตรด่วน งานสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์งานพิมพ์ ติดต่อเรา
กระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์สี สีชัดเจน  
จำนวน (ใบ) พิมพ์ 1 หน้า
ใบละ
พิมพ์ 2 หน้า
ใบละ
200

300

500
1.86

1.5

1.24
2.25

2

1.5
  - สั่งขั้นต่ำ 200 ใบ / ชื่อ / แบบ
- ระยะเวลาการผลิตงาน 4 วันทำการ
- แก้แบบ หรือแก้ชื่อ / แบบละ ชื่อละ 150 บาท
- ตัดมุมโค้ง เพิ่มมุมละ 25 สตางค์
- บริการจัดส่งทั่วประเทศ
   
ความสวยงาม
ความคงทน
ความคุ้มค่า
   
   
   


กระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์สี เคลือบด้วย OPP ด้าน/เงา สีชัดเจน ดูสบายตา ยากต่อการฉีกขาด  
จำนวน (ใบ) พิมพ์ 1 หน้า
ใบละ
พิมพ์ 2 หน้า
ใบละ
200

300

500
2.2

2

1.56
2.6

2.5

2
  - สั่งขั้นต่ำ 200 ใบ / ชื่อ / แบบ
- ระยะเวลาการผลิตงาน 5 วันทำการ
- แก้แบบ หรือแก้ชื่อ / แบบละ ชื่อละ 150 บาท
- ตัดมุมโค้ง เพิ่มมุมละ 25 สตางค์
- บริการจัดส่งทั่วประเทศ
   
ความสวยงาม
ความคงทน
ความคุ้มค่า
   
   
   


กระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์สี เคลือบด้วย OPP ด้าน Spot UV 1 หน้า(Spot UV เงาและนูนเฉพาะจุดที่ต้องการ) สีชัดเจน ยากต่อการฉีกขาด  
จำนวน (ใบ) พิมพ์ 1 หน้า
ใบละ
พิมพ์ 2 หน้า
ใบละ
200

300

500
3

2.7

2.5
3.5

3.2

2.8
  - สั่งขั้นต่ำ 200 ใบ / ชื่อ / แบบ
- ระยะเวลาการผลิตงาน 8 วันทำการ
- แก้แบบ หรือแก้ชื่อ / แบบละ ชื่อละ 150 บาท
- ตัดมุมโค้ง เพิ่มมุมละ 25 สตางค์
- บริการจัดส่งทั่วประเทศ
   
ความสวยงาม
ความคงทน
ความคุ้มค่า
   
   
   


กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์สี เคลือบด้วย OPP ด้าน Spot UV 2 หน้า(Spot UV เงาและนูนเฉพาะจุดที่ต้องการ) สีชัดเจน ยากต่อการฉีกขาด  
จำนวน (ใบ) พิมพ์ 1 หน้า
ใบละ
พิมพ์ 2 หน้า
ใบละ
200

300

500
0

0

0
4.5

4.2

3.5
  - สั่งขั้นต่ำ 200 ใบ / ชื่อ / แบบ
- ระยะเวลาการผลิตงาน 10 วันทำการ
- แก้แบบ หรือแก้ชื่อ / แบบละ ชื่อละ 150 บาท
- ตัดมุมโค้ง เพิ่มมุมละ 25 สตางค์
- บริการจัดส่งทั่วประเทศ
   
ความสวยงาม
ความคงทน
ความคุ้มค่า
   
   
   


กระดาษ PVC หนา220mc ยากต่อการฉีกขาด  
จำนวน (ใบ) พิมพ์ 1 หน้า
ใบละ
พิมพ์ 2 หน้า
ใบละ
200

300

500
2.8

2.6

2.3
3.2

2.88

2.5
  - สั่งขั้นต่ำ 200 ใบ / ชื่อ / แบบ
- ระยะเวลาการผลิตงาน 8 วันทำการ
- แก้แบบ หรือแก้ชื่อ / แบบละ ชื่อละ 150 บาท
- ตัดมุมโค้ง เพิ่มมุมละ 25 สตางค์
- บริการจัดส่งทั่วประเทศ
   
ความสวยงาม
ความคงทน
ความคุ้มค่า
   
   
   
อัตตราค่าบริการจัดส่งนามบัตรทางไปรษณีย์
แบบด่วนEMS
100-200 ใบ 60 บาท
300-400 ใบ 80 บาท
500-800 ใบ 100 บาท
900-1,000 ใบ 120 บาท
1,100-1,500 ใบ 160 บาท